Graviditet

GravidHos jordemoderen 
Jordemoderen er den anden centrale fagperson, du kommer i kontakt med i forbindelse med din graviditet og fødsel. Så vidt muligt er du under hele forløbet i kontakt med en og samme jordemoder, og hun del-
tager også under fødslen, hvis det passer med ar-
bejdsplanerne. Det normale vil være, ar du tilbydes syv kontakter til jordemoderen under graviditeten.  
  

Jordemoderen tilbyder dig gruppekonsultationer eller individuelle konsultationer. Sammen planlægger I den konsultationsform, du ønsker. Mange jordemødre anbefaler gruppekonsultationer. 6-8 gravide i en gruppe har meget gavn af at være sammen om deres oplevelser med graviditeten. Den første kontakt til jordemoderen sker efter 12 graviditetsuger, og denne kontakt er altid individuel. Jordemoderen søger her at danne sig et indtryk af din situation - herunder dine forventninger til graviditet og fødsel og til den første tid med barnet. Emner som kost, medicin, levevis, økonomi og ønske om fødested diskuteres, og I aftaler, hvordan det videre forløb i jeres samarbejde skal være.  
 

Fødsels- og forældreforberedelse
Ved konsultationer hos jordemoderen vil du få tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Hvis du har valgt at deltage i gruppekonsultation, vil fødsels- og forældreforberedelsen typisk blive tilrettelagt som kursusforløb i forbindelse med konsultationerne. Det vil sædvanligvis blive tilrettelagt i grupper, hvornår fædrene deltager. Hvis du har valgt individuel konsultation hos jordemoderen, kan fødsels- og forældreforberedelsen blive tilrettelagt som korte, separate kursusforløb for dig og barnets far sammen med andre, der også har valgt individuelle undersøgelser hos jordemoderen. 

 

BabySundhedsplejersken
Sundhedsplejersken får du muligvis kontakt med allerede under graviditeten - typisk i 36. uge - hvis du har behov for det. Efter fødslen kommer sundhedsplejersken regelmæssigt på besøg i den første tid, muligvis allerede en uge efter fødslen. Sundheds-
plejersken kan svare på en række af de spørgsmål, der som regel melder sig i de første uger efter fødslen, og hun kan støtte og vejlede på en række praktiske områder.

 

Scanning
Der gives ikke rutinemæssigt tilbud om ultralydsscanning til alle gravide. En scanning kan både føre til unødig bekymring og falsk tryghed. Tidlig ultralydsscanning er mest velegnet til at vise, om der faktisk er liv. Derudover kan scanningen bestemme, præcis hvor langt du er henne i graviditeten, og den kan bruges til at konstatere, om der er tvillinger. Tidlig scanning kan sjældent fastslå, om der er misdannelser. Derfor vil du muligvis få tilbud om en grundigere ultralydsundersøgelse på et senere tidspunkt. Det får du, hvis lægen får mistanke om, at der er noget galt, eller hvis fødestedet tilbyder misdannelses-scanning til alle som et ekstra tilbud.

 

Opsporing af risiko
For de fleste kvinder forløber graviditeten som en normal livsproces, hvor man føder til tiden, og barnet er sundt og velskabt. Nogle få graviditeter får imidlertid et uønsket forløb. Det kan f.eks. skyldes arvelige sygdomme i familien eller andre forhold, som kommer udefra. Det kan også skyldes et stort forbrug af alkohol, medicin eller tobak eller et arbejde med et belastende arbejdsmiljø. Der kan også være tale om særlige sociale forhold, som gør en graviditet vanskelig. Hvis en eller flere af de involverede fagpersoner vurderer, at graviditeten ikke forløber som ønsket, tilbydes en særlig indsats - eventuelt med flere konsultationer, end der ellers er behov for, eller med en anden form for støtte og vejledning.