Rygtræning ved PC arbejde

PC rbejdeI disse år hvor computere for en stor del blevet et vigtigt redkab på vores arbejdsplads og i vores hjem, sidder vi stadig mere. Vores ryg bliver dermed udsat for en mere ensformig og større belastning i dagligdagen end dengang, hvor vi var nødt til at bevæge og lidt mere for at klare almindeligt kontorarbejde.  
   

Årsager
Nu er alt arkiveret et sted, nemlig på harddisken.
Derudover søger vi flere og flere informationer gennem nettet, det betyder mindre fysisk aktivitet i bl.a. fritiden. For at nævne et eksempel blandt mange, så foregår biblioteksbesøget i dag sjældnere end tidligere, idet søgningen på nettet er blevet en stadig væsentligere kilde til information. Før "net-tiden" skulle man først bevæge sig hen til biblioteket, stå lidt i kø for at få en oplysning hos bibliotekaren, for dernæst at blive henvist til en eller anden række, hvor man så skulle lede efter lige præcis den rigtige information. Og så skulle man også hjem - hvilket alt sammen er med til at motionere kroppen og også ryggen. Den største fordel ved at bruge pc'en er uden tvivl den store besparelse af tid og dermed effektivitet. Og vi er i dag nødt til at følge med tiden, dvs. være fortrolig med og benytte sig af de nye teknologier. Problemet er dog, at der en tendens at man sidder for meget i skærmarbejdet, og dermed øger risikoen for rygskader. Groft sagt, er vi i arbejdet mere og mere tvunget til at (over)belaste vores ryg. Ændret adfærd i hjemmet er også med til at forværre problematikken, for derhjemme sidder vi i dag også mere foran den private pc'er, fjernsynet osv. end tidligere. Summen er flere gener, skader og sygedage til stor irritation for arbejdsgiveren.

 

Hvordan får man udbytte af rygtræning ?
Men hvad kan man gøre? Vi ved efterhånden at en korrekt indrettet arbejdsplads gør underværker, men jeg mener at denne løsning kun er en delkomponent til at løse problemerne. Vi sidder jo stadig mange timer ved skærmen og belastningen på ryggen er reduceret men langt fra væk. Nu har vi lavet om på de ydre rammer, hvad med de indre rammer? Altså os selv, den krop der bærer os. Det er her at man er nødt til at tage ansvar for egen krop og opsøge viden for at kunne hjælpe sig selv. Her tænker jeg på viden om kroppens opbygning og funktion, skader, og ikke mindst træning. Men hvordan finder man den helt rigtige information? Det kan umiddelbart virke totalt uoverskueligt at finde ud af hvad der er rigtigt for én, men det gør man primært ved at opstille et mål for hvad det er man vil. Det mål kan sættes op med din fysioterapeut som kan vejlede dig omkring hvad der egentlig skal gøres for at du kan arbejde forebyggende og få det bedre.

Flere kvaliteter skal trænes:

 

  • Styrke
  • Uholdenhed
  • Smidighed
  • Balance
  • Koordination

Umiddelbart mange egenskaber som for de fleste kun er begreber der ligner hinanden. For at få et stort udbytte af sin rygtræning, skal man igennem nogle forskellige processer:

 

  • Undersøgelse af skadens omfang eller behov
  • Målopsætning
  • Træningsplanlægning
  • Opfølgning

Flere undersøgelser har igennem årene vist at rygtræning er og forbliver den eneste sikre vej til forebyggelse af rygskader på arbejdspladsen.