Ergonomisk Rådgivning

Ergonomi handler om mere end blot at have de rigtige møbler, men er i høj grad et samspil mellem mange faktorer bl.a.:

 

  • Hvordan vi bruger møblerne og udstyret
  • Hvordan vi bruger kroppen
  • Hvordan vi tilrettelægger arbejdet

 

Ergonomi er læren om, hvorledes man ved udformningen af arbejdspladsen skal tage fysiske og psykiske hensyn til mennesker.

 

Begrebet har sit udspring i en række forskellige discipliner som anatomi, fysiologi, psykologi, sociologi og organisationslære/udvikling. Mange opfatter ergonomi som et langt snævrere begreb, der omhandler korrekt indretning af arbejdspladsen med hensyn til arbejdsstilling. Her overfor står det bredere ergonomibegreb, der også inddrager arbejdets organisering. Det er imidlertid ofte vanskeligt i praksis at anvende det bredere begreb, idet dette ofte vil indebære ændringer i måden arbejdet er organiseret på sammen med ændringer af selve indretningen af arbejdspladsen (stole, borde osv.).